Het onderzoek

FLAME staat voor Flexible Work Arrangements Among Men en richt zich in eerste instantie op de manier waarop mannen de balans creëren tussen werk en privéen daarmee op flexibele werkregelingen die de combinatie  van werk met zorgtaken voor mannen mogelijk maken. Waar eerst enkel op de combinatie met kinderen werd gefocust komt daar, op verzoek van de respondenten, nu ook een mantelzorgcomponent bij.

Aanleiding

In onderzoek naar parttime werken en de balans tussen werk en thuis staat het werken en zorgen van vrouwen bijna altijd centraal. In dit onderzoek willen we juist kijken naar de werk-thuisbalans voor mannen en de invloed van de organisatiecultuur en regelingen voor vaderschapsverlof op de beslissing om minder uren of parttime te gaan werken voor mannen. Doordat de wettelijke regeling voor vaderschapsverlof gaat veranderen per 1 januari 2019 is dit een mooi natuurlijk experiment.

Vier deelonderzoeken:

Flame-A (ambtenaren). Met de verandering van het vaderschapsverlof per 1 januari 2019 is de vraag of dit ook voor veranderingen in de houdingen en het gedrag van mensen terug te zien is. Gemeenten zijn een uitstekende organisatiecultuur om dit te toetsen, juist omdat gemeenten al verschillende regelingen omtrent vaderschapsverlof hebben. In de eerste ronde van Flame-A hebben bijna 1600 ambtenaren uit 7 gemeenten meegewerkt.

Deelvragen:

  • Heeft de invoering van het uitgebreide partnerverlof (vaderschapsverlof) effect op hoeveel verlof mannen opnemen en hoe in organisaties wordt gedacht over mannen en zorg?
  • Verschilt dit effect tussen mensen met verschillende gender houdingen?
  • Wat is het socialisatie effect van ouders op de beslissingen die hun kinderen nemen met betrekking tot werk en zorg?

Flame B (bedrijven). In Flame-B staat de vraag centraal wat de verschillen zijn in werk-zorg-combinaties tussen de publieke, semi-publieke en private sector. De verwachting is dat er veel meer onvrijwillig fulltime en onvrijwillig parttime gewerkt wordt in de private sector. De vraag is ook of egalitaire gendernormen in de private sector moeilijker omgezet kunnen worden in een combinatie van werk en zorg dan in de publieke sector.

Deelvragen:

  • Hoe vaak komt onvrijwillig part-time, onvrijwillig fulltime en vrijwillig parttime werken voor in de publieke, semi-publieke en private sector?
  • Wat is de relatie tussen (egalitaire) gender normen en keuzes rondomwerk in deze drie sectoren?

Flame-C (cross-sectionele en longitudinale data-analyse). Naast analyses met zelfverzamelde Nederlandse data wordt de kennis over het onderwerp uitgebreid door cross-sectionele en longitudinale datasets uit binnen- en buitenland te anlyseren.

Deelvragen:

  • Wat is de prevalentie van part-time werken onder mannen in Europese en OECD landen en hoe kunnen verschillen in de prevalentie van part-time werken tussen landen worden verklaard?
  • Wat is de relatie tussen gender-normen en part-time werken door de tijd heen?

Flame-D (diepte-interviews). Met diepte-interviews wordt er meer inzicht gezocht in de gevolgen van (on)vrijwillige fulltime en (on)vrijwillig parttime werken, alsmede de keuzes en consequenties van keuzes die mensen maken rondom werk en zorg. Hierbij wordt vooral gericht op keuzes in fertiliteit, huishoudvorming en de keuze om van een huurwoning naar een koopwoning te gaan.

Deelvragen:

  • Wat zijn de gevolgen van onvrijwillig parttime werken? Focus op: type baan/sector, aantal uren, meerdere banen, uit huis gaan, samenwonen, gezin stichten, rondkomen, tevredenheid met werk, gezin, werk-privé balans.
  • Wat zijn de gevolgen van onvrijwillig fulltime werken? Focus op: type baan/sector, gender rollen, daadwerkelijke verdeling van werk en zorg taken, mogelijkheid tot flexibel werken, tevredenheid met relatie, gezin, en werk-privé balans.
  • Wat zijn de gevolgen van vrijwillig parttime werken? Focus op: gender rollen, daadwerkelijke verdeling van werk en zorg taken, tevredenheid met werk, gezin en werk-privébalans.